Dokumenti

Šeit Jūs varat iepazīties ar informāciju, kas Jums var noderēt pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas:

Onkoloģisko slimību apdrošināšanas OncoDrop noteikumi

Onkoloģisko slimību apdrošināšanas OncoDrop pirmslīguma informācijas dokuments apdrošinājuma ņēmējam

Onkoloģisko slimību OncoDrop apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Informācija par "MediGuide" neatkarīga medicīniskā atzinuma sniegšanu

Paziņojums par privātumu

 

Apdrošināšanas atlīdzības saņemšana onkoloģisko saslimšanu gadījumā.

Kas jādara, lai saņemtu atlīdzību, ja apdrošinātajai personai konstatēta onkoloģiska saslimšana?
 1. Aizpildiet Pieteikums apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai onkoloģisko saslimšanu gadījumā.
 2. Neaizmirstiet tajā norādīt savu tālruņa numuru un e-pastu, lai nepieciešamības gadījumā Apdrošinātājs ātrāk varētu sazināties ar Jums.
 3. Norādiet savu bankas kontu, lai Apdrošinātājs var pārskaitīt apdrošināšanas atlīdzību. *Atcerieties - norādot citas personas bankas kontu, jānorāda arī tā īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods.
 4. Pievienojiet pieteikumam:
 • savu pases vai ID kartes kopiju,
 • ārstniecības iestādes izrakstu, kurā norādīta diagnosticētā onkoloģiskā saslimšana,
 • histoloģiskā izmeklējuma slēdzienu par onkoloģisko saslimšanu, ja tas nav iekļauts ārstniecības iestādes izrakstā.
 1. Aizpildīto Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus Jūs varat:
 • iesniegt mūsu centrālajā birojā: Rīgā, Vienības gatvē 87h, 2.stāvā;
 • iesniegt kādā no Compensa Life reģionālajiem klientu apkalpošanas centriem;
 • nosūtīt pa pastu – Compensa Life, Rīgā, Vienības gatvē 87H, LV- 1004;
 • nodot to Jūsu apdrošināšanas konsultantam.

Atgādinām:

 • Apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, kas nepieciešama apdrošināšanas atlīdzības noteikšanai.
 • Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu, kas apstiprina apdošināšanas gadījumu,  saņemšanas.

Vēlaties noskaidrot savas polises prēmiju? Klikšķiniet šeit